List Dyrektora

Miło mi powitać Państwa na stronie internetowej dyplomu Master 2 Transport Międzynarodowy (M2TI – Master 2 Transports Internationaux, dawniej DESS) o charakterze zawodowym. Dyplom, odpowiadający ostatniemu z pięciu lat studiów uniwersyteckich, został założony w 1975 roku i jest częścią Uniwersytetu Paryż 1 Panteon-Sorbona (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Jego szczególne miejsce wśród francuskich dyplomów można ująć w pięciu punktach:

Cechą szczególną M2TI jest jedyne w swoim rodzaju połączenie badań naukowych z kompetencjami przedstawicieli świata zawodowego, które można znaleźć wyłącznie na Uniwersytecie. Stanowi ono bazę, w oparciu o którą Master rozwija się naukowo i merytorycznie. Na szczeblu akademickim Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne zrzesza największy we Francji zespół naukowców w dziedzinie ekonomii i prawa. M2TI korzysta bezpośrednio z ich osiągnięć dzięki pracownikom naukowym wchodzącym w skład grona pedagogicznego. Na szczeblu zawodowym, wielu uznanych specjalistów z branży transportu i logistyki – w tym niektórzy związani z Master’em od lat – prowadzi zajęcia ze studentami, udziela konferencji i wspiera organizacyjnie podróże naukowe w kraju i zagranicą.

Jako najstarszy wśród studiów podyplomowych w dziedzinie transportu we Francji, Master 2 Transport Międzynarodowy cieszy sie ogromnym uznaniem w sektorze i poza nim. Renoma Sorbony – ucieleśniającej najwyższą jakość francuskiego systemu uniwersyteckiego sprzyja rozpoznawalności M2TI w świecie. Od dwóch lat Master utrzymuje jedyną w swoim rodzaju współprace partnerską ze Światowym Uniwersytetem Morskim (WMU – World Maritime University) w Malmö (Szwecja), wchodzącym w skład Miedzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO – International Maritime Organization) z ramienia ONZ. Współpraca ta oraz inne nawiązywane z uczelniami w różnych krajach, ma na celu wzmocnienie sieci międzynarodowych powiązań dyplomu.

System dwuletnich studiów połączonych z pracą dzięki specyficznej umowie trójstronnej miedzy uniwersytetem, studentem a firmą pozwala na szybkie wdrożenie absolwentów na rynek pracy. W ciągu dwóch lat studenci spędzają dwie trzecie czasu w firmie i jedną trzecią na uniwersytecie, nabywając w ten sposób kompetencje zawodowe niezbędne w późniejszej karierze. Firmy partnerskie mogą w ten sposób prowadzić długofalową politykę zasobów ludzkich. M2TI wyróżnia się pod tym względem wsród innych dyplomów na poziomie piątego roku studiów, ponieważ niewiele z nich oferuje ten system swoim studentom.

M2TI kształci kadrę menadżerską w dziedzinie transportu międzynarodowego, w szczególności przewozu towarów i ich logistyki. Program zawiera elementy transportu pasażerskiego, koncentruje się jednak na organizacji transportu towarów w skali międzynarodowej, łącząc elementy prawa, ekonomii, zarządzania i języków obcych z praktyką zawodową. Obejmuje on transport morski, lotniczy i lądowy, a także wzajemne zależności między nimi. Jednym słowem, zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie i znajomość całego łańcucha transportu, w tym kwestii logistycznych.

Nasz Master nie byłby tym, czym jest bez zaangażowania wykładowców i studentów w jego rozwój i życie codzienne. Poczucie odpowiedzialności indywidualnej i wspólnej, która znajduje sie w centrum naszego projektu pedagogicznego, sprawia że jest to miejsce nie tylko rozwoju zawodowego, ale także, a może przede wszystkim, nawiązywania kontaktów i aktywnego uczestnictwa w branży transportowej.

Wszystkie pięć elementów sprawia, że nasz dyplom zajmuje trwałe miejsce w sektorze transportu. Na tej stronie internetowej znajdą Państwo szczegóły dotyczące naszego dyplomu, zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z nami.

Emeric Lendjel

Dyrektor Master’a 2 Transport Międzynarodowy

 

Tłum. Teresa Ziober

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master Professionnel Transports Internationaux © 2010 Teresa Ziober