Direktoriaus įvadinis žodis

Antrojo laipsnio magistratūros "Tarptautiniai transportai" studijos pasižymi išskirtine gamlibe susieti mokslinių tyrimų kompetenciją su profesine patirtimi, ši sąjunga galima tik universitete. Musu mokymo programa siekia sustiprinti ir plėsti šią sąjungą. Sorbonos universitetas Paris 1 pasižymi pačia plačiausia ekonomikos ir teisės mokslinių tyrėjų grupe visoje Prancūzijoje. Šios magistratūros studijos naudoja dėstytojų, mokslinių tyrėjų, pažangią mokslinių tyrimų patirtį. Jau daugiau nei 30 metų, nusipelnę transporto srityje profesijos atstovai dalinasi savo patirtimi su mūsų studentais. Šios pačios seniausios transporto magistartūros studijos yra plačiai pripažintos profesijos atstovų. Šis pripažinimas mums suteikia galimybę kviesti transporto profesijos atstovus dalyvauti paskaitose, profesinėse konferencijose, simposiumuose, stažuotėse Pracūzijoje ir užsienyje... Tai mums padeda užtikrinti puikų mūsų studijų lygį.

Mūsų studijų programa plačiai pripažinta ne tik Prancūzijoje, bet ir užsienyje, garsaus Sorbonos universiteto vardo dėka, kuris byloja puikų Prancūzijos universiteto mokymo lygį. Mūsų studijų diplomuoti studentai nesuklydo pasirinkdami šią mokymo programą. Jau dvejus metus trunkanti partnerystė su Pasaulio jūrų universitetu (Malmė, Švedija), Tarptautinės jūrų organizacijos atšaka, priskirta prie JT, sustiprina mūsų tarptautinį pažinčių tinklą, kaip ir kitos partnerystės, kurias mūsų universitetas siekia sustiprinti.  


Antrojo laipsnio magistratūros "Tarptautiniai transportai" studijos gali taip pat trukti dvejus metus. Ši magistratūros išskirtinė savybė pasireiškia per šiuos aspektus: 1/tik keleta universitetinio trečiojo laipsnio programų suteikia galimybę studijuoti profesinio apmokymo programa, ypatingai transporto srityje; 2/ jokia kita transporto apmokymo programa nesuteikia galimybės studijuoti prailginta, du metus trunkančia, profesinio apmokymo programa. Suteigdamas galimybę studijuoti šia programa, mūsų universitetas atskleidžia savo norą modernėti. Profesinio apmokymo programos metu studentas įgyja profesinę patirtį įmonėje per du trečdalius apmokymo programos laiko ir per trečdalį laiko universitete. Įmonės, kurios įdarbina mūsų studentus, greitai įsisavino šios mokymo programos naudą : įdarbinti studentai iš karto sugeba atlikti jiems paskirtą darbą.

Mokymo programa orentuota į tarptautinius transportus, ypatingai į pramoninių prekių transportą ir jų logistiką. Keleivių  transportas yra taip pat analizuojamas, nepaisant kad prekybinių prekių tarptautinio transporto organizavimas yra pats svarbiausias mokymo programoje. Transporto sfera yra be galo sudėtinga, kuri reikalauja ekonomikos, teisės, vadovavimo, kalbų pažinimo. Kiekviena transporto priemonė, jos specifika ir jos priklausomumas nuo kitų transporto priemonių analizuojama studijų metu. Todėl galime teigti, kad  antrojo laipsnio magistratūros "Tarptautiniai transportai" studijos apima be galo daug mokslo šakų ir analizuoja visą transporto seką, neužmistant logistikos aspektų.   

Mokytojų ir studentų darna padeda sukurti darbui palankią aplinką. Darna, kuri sustiprėja visitų Prancūzijoje ir užsienije metu. Kolektyvinė ir asmeninė atsakomybė ugdoma studijų metu.
Šiu penkių savybių sąjunga sukuria mokymo programos išskirtinumą, kurį ši interneto svetainė jums pristato. Jeigu turite papildomų klausimų galite tiesiogiai kreiptis į mus.

 Emeric Lendjel
Magistratūros studių "Tarptautiniai transportai" direktorius


 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master Professionnel Transports Internationaux © 2010 Teresa Ziober